skip to Main Content
| 06 - 116 280 66

emoties

Emoties kunnen soms lastig, moeilijk of heel prettig zijn. Dit kan mogelijk iets zijn waar wij te weinig bij stil staan. Waarom wij dit doen? Hier kunnen verschillende redenen voor zijn; angst om je kwetsbaarheid te laten zien, jezelf wegcijferen voor een ander, druk druk druk, en ga zo maar door. Natuurlijk weten we allemaal dat dit niet goed is. Maar helaas zien we in de praktijk regelmatig mensen die door deze onderliggende factoren gezondheidsklachten zijn gaan ontwikkelen.

Het negeren van emoties geeft uiteindelijk problemen. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten. De gezondheidsklachten die ontstaan kunnen verschillend zijn. Als fysiotherapeut zie ik regelmatig cliënten met aanhoudende klachten en soms al bij verschillende zorgverleners zijn geweest. Ik vind het als fysiotherapeut belangrijk dat er ruimte is dat jij kan vertellen wat je denkt en/of waarom jij een bepaald idee hebt. Dit geeft tijdens de behandeling vaak boeiende gesprekken waarin cliënten het soms hebben over de omstandigheden waarin ze zich bevinden.

Doordat jij hier zelf over praat, soms misschien doordat er een reflectie vraag gesteld wordt of door hier vanaf een afstandje naar te kijken. Lukt het om een link te leggen en een ‘probleem’ steeds beter te analyseren. Hierdoor kan jij zoeken en nadenken over welke ‘oplossingsstrategie’ er toe gepast kan worden.

Hoe fantastisch is het als je niet alleen de gezondheidsklacht aanpakt maar ook de onderliggende (in standhoudende) factoren. En dat het lukt om je gezondheidsklacht echt te gaan oplossen?