skip to Main Content
| 06 - 116 280 66

Wat is beter krachttraining of coördinatie training?

Uiteraard snappen wij deze vraag. Juist omdat kracht training en coördinatie training als 2 aparte dingen worden gezien. Maar is dit wel los van elkaar te zien? Binnen de praktijk zijn wij van mening dat dit hand in hand gaat en het een niet zonder het ander kan. Dit is mede de reden dat wij voornamelijk functioneel trainen. Uiteraard hebben wij hier onderbouwing voor, er zijn redenatie modellen die deze hypothese ondersteunen en ook de functionele training onderbouwen.

De complexiteit van het biologische systeem.

Traningseffecten komen tot stand door complexe processen. Omdat dit complex is zijn er in de loop de jaren verschillende modellen beschreven. Deze modellen zorgen dat de basis elementen in kleine rubrieken worden onderscheiden. Maar komt dit overeen met de werkelijkheid, omdat het lichaam niet in losse elementen werken maar in een complex van systemen.

Wellicht moeten we daarom toch eens kritische kijken naar of de specialisten cultuur met een aparte krachttrainer, conditie trainer, techniek trainer, herstel trainer eigenlijk wel klopt met de werkelijkheid. En wellicht zal hier de komende jaren daardoor ook langzaam aan verandering in komen. Er zijn ook verschillende ideeën over training, mede door de verschillende stromingen die is op trainingsgebied zijn.

 

Is het onderscheid in de basis motorische eigenschappen terecht?

Binnen de trainingsleer zijn de eerste basale bouwstenen ook wel de basis motorische eigenschappen genoemd: kracht, snelheid, lenigheid, uithouding en coördinatie. Kijkend naar hoe het lichaam fysiologische gezien werkt is het te bediscussiëren of dit onderscheid terecht gemaakt wordt.

 

Wat is kracht en wat is coördinatie?

Kracht en coördinatie zijn min of meer het zelfde. Kennis op het gebied van coördinatie trainen (motorische controle en motorische leren), moet je toepassen in krachttraining. Kan je dan stellen dat krachttraining coördinatie training is onder verhoogde weerstand? Denk niet dat we dit op die manier moeten bekijken. En wellicht dat toekomstig onderzoeken en onderbouwingen hier meer duidelijkheid over kunnen gaan geven.

 

Laten we verder inzoomen op kracht.

De motorische basis eigenschap kracht is: de hoeveelheid kracht die iemand kan zetten. Dit wordt voor een deel bepaald hoe de hersenen de spieren aan sturen. Dit zal bij een eenvoudige beweging makkelijker aan te leren zijn dan voor een complexe bewegen zoals de meeste sportbewegingen.

Krachttraining kan bijdragen aan de kwaliteit van de uiteindelijk doel beweging. Dus krachttraining kan wel degelijk onderdeel zijn van je training/revalidatie. De onderbouwing van geïsoleerde krachttraining staat de laatste tijd meer ter discussie, zou niet zo zinvol zijn. Krachttraining waarin rekening gehouden wordt met functionele bewegingspatronen zou een positief effect hebben en bijdragen aan trainingsresultaat.

 

Specifieke training & motorische controle.

Als je beging met trainen dan merk je wellicht na de eerste paar weken effect. Dit effect is niet zo zeer omdat je spieren sterker geworden zijn of dat de omvang van de spieren is toegenomen. Dit komt door een prestatie verbetering, er ontstaat een betere samenwerking tussen de spieren (intermusculaire coördinatie). Wanneer dit verbeterd is zal de kracht (hypertrofie) langzaam toe nemen. Meestal zie je dit effect na ongeveer 8 weken optreden.

 

Conclusie

Coördinatie en krachttraining zijn wat ons betreft niet los van elkaar te zien. Maar training is een proces waarbij in de eerste paar weken de samenwerking tussen de spieren verbeterd en daarna zal de spierkracht verbeteren. Natuurlijk is het wel belangrijk dat er aan de trainingsparameters wordt voldaan.

 

 

 

Auteur: Leonie    Co-auteur: Willemijn Snapper sportfysiotherapeuten in opleiding

Bronnen:

Krachttraining en coördinatie, Een integratieve benadering, Frans Bosch (2012)

Krachttraining in revalidatie en sport, Huijbregts & Clarijs (1995)