skip to Main Content
| 06 - 116 280 66

leefstijl veranderen

Wellicht heb je wel eens een poging gedaan om leefstijl of lifestyle te veranderen. Beging van het nieuwe jaar en na de zomer vakantie zijn de bekende momenten van de goede voornemens. Waarvan uit onderzoek gebleken is dat veel mensen het niet lukt om de goede voornemens en de leefstijl veranderingen daadwerkelijk vol te houden. Wat je kan helpen is voor je aan de goede voornemens gaat beginnen om eerst goed te kijken waar je staat en waarom je dit wil veranderen.

Hiervoor bestaan in de praktijk verschillende modellen. Modellen kunnen helpen om de complexe werkelijkheid in beeld te brengen om vandaar uit te kijken welke stap je kunt zetten. Het model wat ik vandaag wil uitleggen zijn de gedragslenzen.

Gedragslenzen

Gedragslenzen is een model dat verschillende aspecten van gedragsverandering belicht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende lenzen. Elke lens kijkt naar een anders perspectief van het ‘probleem’, het gewenst gedrag en de manier waarop je hiermee om kan gaan.

Kijkend naar de 5 lenzen gaat het om de volgende lenzen:

Lens 1; Gewoontes & impulsen

Deel van wat wij (mensen) doen, doen wij op automatisme, is hierdoor vaak ongecontroleerd of onbewust gedrag. Hier denken wij dus niet over na. Zoals chips pakken als dit op tafel staat. Een ander deel van ons gedrag is bewust en intentioneel gedrag.

In deze lens kun je kijken welk doel gedrag jij wilt, en welk gedrag je automatisch doet. En natuurlijk hoe kun jij dit beïnvloeden.

 

Lens 2; Weten & vinden

Gelukkig is niet al ons gedrag automatisch, en is een deel van wat wij doen. Doel bewust en gecontroleerd. Hierdoor kunnen we zelf een doel kiezen. Wanneer er voldoende motivatie is, kans van slagen en mogelijkheden zijn. Kunnen we het gewenst gedrag gaan uitvoeren. Als je dit gewenste gedrag gaat uitvoeren en je ervaart wat dit voor je doet. Ga je dit evalueren na een verloop van de tijd tot jij het doel heb behaald.

Maar soms is er weerstand waardoor het niet lukt om het gewenste gedrag te gaan uitvoeren. Of lukt het niet om dit gewenste gedrag uit te voeren omdat je niet zo goed weet waar jij moet beginnen.

 

Lens 3; Zien & beseffen

De derde stap om tot gedragsverandering te komen is de stap zien en beseffen, van je huidige situatie met je gewenste doel. Het gaat hierbij om het objectieve gedrag, en de gevolgen die dit gedrag heeft. Zo als u wellicht al begrijpt heeft dit een link met de eerste 2 gedragslenzen.

In deze lens ga je kijken naar je gewenste gedrag en jouw huidige gedrag. Om vervolgens te kunnen kijken waar je hulp nodig hebt om dit gedrag toe te passen.

 

Lens 4; Willen & Kunnen

In deze lens gaat het niet alleen om de motivatie, maar ook over is het mogelijk om dit gewenste gedrag daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

 

Lens 5; Doen & blijven doen

Het komt natuurlijk voor, dat er iets gebeurt waardoor het niet lukt om het gewenste gedrag daadwerkelijk vol te houden. De redenen dat  dit niet lukt kan te maken hebben met conflicterende doelen, onvoorziene omstandigheden of ongewenste bijeffecten die een belemmering kunnen vormen.

Wat kan helpen om het gewenste gedrag wel vol te houden. Maak haalbare stappen, die je kunt blijven toepassen.

 

Zoals je wellicht wel begrijpt is gedragsverandering complex. Dit model kan helpen om te kijken waar jij zit in je gedragsverandering, natuurlijk lopen de gedragslenzen in elkaar over. Waardoor het mogelijk is om vandaar uit te kijken welke stappen jouw kunnen helpen om je doel wel te gaan behalen. Dit is ook zeker niet het enige model wat in de praktijk gebruikt wordt om gedragsverandering proberen toe te passen. Maar ook andere factoren zoals gezondheid en de omgevingsfactoren kunnen een rol spelen in leefstijl verandering wat leefstijlverandering soms lastig maakt om je doelen te behalen.

 

Wil jij hulp bij een persoonlijke aanpak om je doelen en goede voornemens te bereiken?