skip to Main Content
| 06 - 116 280 66

modellen in de gezondheidszorg

Wellicht herkent je het wel. Je gaat naar een zorgverlener omdat je gezondheidsklachten ervaart. De zorgverlener stelt een paar vragen, doet een testje. En zegt u heeft dit, en als u dit doet gaat het over. Maar je blijft klachten ervaren. En het lukt maar niet om ‘beter’ te worden. Uiteindelijk laat je het er gewoon maar bijzitten en probeert het als je weer de moed heeft gevonden bij een andere zorgverlener. Het is heel vervelend als je klachten ervaart, waar je graag vanaf wil en het lukt maar niet. Er kunnen een tal van aanleidingen zijn waarom je maar niet verder komt.

Binnen de gezondheidszorg zijn we opgeleid in een systeem met richtlijnen en protocollen en het gebruik maken van modellen. Dit is prettig om te kunnen analyseren wat er gebeurt, omdat dit helpt de complexe werkelijkheid in beeld te brengen. Maar daarmee is het model natuurlijk niet leidend maar jouw verhaal moet leidend zijn. Daarom is het natuurlijk niet mogelijk om met standaard behandelplannen te werken. Ik wil daarom vandaag graag iets uitleggen over het bio-psycho-sociaal model. Waardoor je wellicht begrijpt hoe complex problemen kunnen zijn en waarom zorg persoonlijk moet zijn en moet blijven!

Het bio-psycho-sociaal model zijn eigenlijk de verschillende dimensies die invloed hebben op gezondheidsproblemen of worden beïnvloed door gezondheidsproblemen. Bio staat voor biomedisch de lichamelijk dimensie van het gezondheidsprobleem, Psycho staat voor de psychologische dimensie hier onder vallen o.a. je eigen gedachten, ideeën  en Sociaal staat voor de sociale dimensie hiermee de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. Eigenlijk als je dit zo leest zie je al dat er veel factoren invloed kunnen hebben.

Door niet alleen naar het lichamelijk probleem te kijken maar ook te kijken welke andere factoren van invloed kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld voor komen dat er bepaalde gedachten en/of ideeën zijn wat de klachten instant houdt. Of je ervaart stress wat er voor zorgt dat je niet goed kunt herstellen. Zo kunnen er veel factoren zijn die invloed hebben. Door hier in het behandelproces naar te kijken en na te denken over een mogelijk oplossingsstrategie. Kom je stapje voor stapje steeds dichter bij de oplossing i.p.v. je alleen blind te staren op de biomedische kant van het probleem.

Meer weten? Stel gerust een vraag.